Ringelmann Etkisi Sosyal Kaytarma

31 Mayıs 2022

Ringelmann Etkisi

 

Ringelmann Etkisi. -Sosyal Kaytarma: insanlar birlikte yaşamaya başladıkları ilk dönemlerden beri bazı işleri birlikte yapmak durumunda kaldılar. O dönemden bu döneme kadar gördüğümüz kadarı ile insan sayısı ne kadar artarsa bireylerin işe olan katkısı o denli azalmaktadır. Bu hiç şüphesiz içgüdüsel bir durumdur.

Herhangi bir grupta kişi sayısı artış gösterdikçe gruptaki kişilerin yaptıkları iş üzerindeki katkıları azalır. Bu tip durumlarda insanlar gruptaki insan sayısı arttıkça kendi performanslarının daha az göze çarpacağını düşüneceklerdir. Yani kalabalık içinde fark edilmenin zor olacağını düşünen insanlar sosyal kaytarma konusunda daha meyilli olacaklardır. Bu gibi kişiler için fazladan çaba anlamlı değildir.

Ringelmann Etkisi. -Sosyal Kaytarma

Sosyal kaytarmayı kanıtlayan Ringelmann Etkisi deneyi nasıl bir deneydir?

 1883’te Fransız ziraat mühendisliği profesörü olan Max Ringelmann’ın beygirlerin performansını araştırmak için bir deney yaptı. Bu deneyde  faytonu çeken iki beygirin harcadığı kuvvetin tek beygirinkinin iki katı olmadığı sonucunu ölçümledi. Bu çalışma sonrası aynı deneyi farklı bir yöntem ile insanlar üzerinde denemeye karar verdi.

Bu deneyde önce 20 öğrencinin bir ipi karşılıklı çekmesi istendi. İpe takılan kuvvet ölçer ile ölçümler yapıldı. Daha sonra ipi ikili ve üçlü gruplar olarak çektiler. Yapılan bu deneye göre sonuçlar farklı farklı çıktı. İpin ucundan iki kişi çektiğinde harcadıkları kuvvet tek başına çerken ki kuvvetin %93’üne eşitti. 3 kişi çektiğinde oran %85’e 4 kişi çektiğinde ise %77’ye inmekteydi. Ringelmann etkisi kişi sayısı arttıkça daha da net bir şekilde ortaya çıkmaktaydı. Sekiz kişiye ulaştığında ise grupta bireysel performansta %50’lik bir kayıp meydana gelmekteydi. Yani artık denekler kendi performanslarının yarısını kullanmaktaydılar. Böylelikle sosyal kaytarma kişi sayısı arttıkça daha da artmaktaydı.

Bu konu derinlemesine incelendiğinde farklı farklı sonuçlara varmak mümkündür. Kişi sayısı arttıkça nasıl olsa bu işi yapan başkaları da var düşüncesi verilmesi gereken performansı vermemizi engellemektedir. İş hayatında ya da sosyal yaşamda bunu incelediğimizde doğru paylaşılmamış işler, net olmayan görev tanımları ve belirsiz bir proje nedeni ile böyle bir performans düşüşü gözükmesi mümkündür. Bu tür durumda ise bazıları kaytarırken bazıları ise olması gerekenden daha fazla sorumluluk üstlenir. Ortalama sorumluluk üstlenenler işlerine devam ederken fazla sorumluluk üstlenenler daha çok yorulur. Bu durumda oluşacak motivasyon kaybı nedeni ile onlarında performansı düşecektir.

Ringelmann Etkisi. -Sosyal Kaytarma

Ringelmann Etkisi Nasıl Azaltılır?

  • Kişilere grup içindeki sorumlulukları net olarak hissettirilmelidir. Kişinin koyacağı çabanın bütün üzerinde nasıl değişikliklere yol açacağı net olarak fark ettirilmelidir.
  • Kişinin grup içinde bile olsa bireysel bir hedefi olmalıdır. Ve bu hedefin karşılığını alacağını net olarak bilmelidir. Böylelikle performansı yine yükselecektir.
  • Grup içinde herkesin ortaya koyacağı performansın diğer grup içi üyeler tarafından da net olarak bilineceği ortaya konulmalıdır. Hatta bazen grup içi rekabet ortamları yaratılmalıdır.
  • Takımdaşlık önemlidir. Bir takımın üyesi olma yani aidiyet fikri geliştirilmelidir.

Toplumlarda içgüdüsel olarak ortaya çıkan bu davranışın etkilerinin azaltılabilmesi için insanlardaki görev bilinci ve takım çalışmasının önemi insanlara en iyi şekilde aktarılmalıdır. Yoksa Ringelmann etkisinden kaçmak mümkün değildir. Sosyal kaytarma artarak toplum içinde yerini koruyacaktır.

Ringelmann Etkisi Sosyal Kaytarma makalesini sevdiyseniz buraya tıklayarak diğer makaleleri okuyabilirsiniz

https://gokturkturunc.com/wp-content/uploads/2022/01/logobeyaz.png

Sosyal Medyada takip edin

https://gokturkturunc.com/wp-content/uploads/2022/01/logobeyaz.png

Sosyal Medyada takip edin

Göktürk Turunç tüm hakları saklıdır.

Göktürk Turunç tüm hakları saklıdır.